Iskan/Ibrugtagningstilladelse

Iskan/Ibrugtagningstilladelse

Iskan er en ibrugtagningstilladelse af din ferie bolig. Iskan er en slags indflytningstilladelse som en nybygget lejlighed skal have fra myndighederne, før det er tilladt at bebo lejligheden.

Dette dokument er sammen med tapu/skøde, noget af det vigtigste ved køb af en ferie bolig i Tyrkiet. Har du ikke modtaget dette dokument under købsprocessen af din bolig, vil vi kunne hjælpe dig med dette.

Udarbejdelse af ovenstående dokument indebærer b.la. mange besøg på flere forskellige offentlige kontore. Hos Royal Home Alanya behøver du kun at udfylde en fuldmagt til os så vil Royal Home Alanya tage sig af resten.
 
Det findes to relevante typer tilladelser på Iskan. Der findes det som kaldes en ÖN ISKAN på hele byggeriet hvilket bygherre er ansvarlig for at søge. Ved udstedelse af Ön Iskan sikrer myndighederne sig at bygherre har overholdt byggeloven, at alle ansatte på byggeriet har fået deres løn og deres forsikring samt at lokalplanen er overholdt. Ön Iskan betales normalt af bygherre.

Derefter udstedes den private Iskan som er en indflytningstilladelse som udstedes efter Ön iskan er udarbejdet og godkendt. Ön Iskan udstedes samlet for hele byggeriet hvor den private Iskan udstedes på en enkelte lejlighed.
 
Når man køber en ferie bolig i Tyrkiet er det en god ide at spørge ind til dette dokument. Er de endnu ikke udarbejdet er det vigtigt at dette punkt nævnes i købsaftalen, så der er rene linjer i forhold til ansvaret herom. Det koster ca. 800-1000 TL at få udarbejdet en Iskan. Såfremt vi skal assistere jer i denne proces, har vi brug for at modtage en kopi af skødet på boligen, navne på skøde indehavers forældre, adressen på boligen, skøde indehavers tyrkiske skattenummer samt en kopi af skøde indehavers pas.